Χάλκινο
ΑΡΓΙΛΟΣ ΝΕΜΕΑ 2000 International Wine & Spirit Competition, 2003 award image
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΡΓΙΛΟΣ International Wine & Spirit Competition, 2006 award image
Cava Athanassiadi Rouge 1992 International Wine Challenge, 1995 award
CHATEAU ΧΑΡΛΑΥΤΗ CABERNET SAUVIGNON 1996 International Wine & Spirit Competition, 1999 award
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 2006 International Wine & Spirit Competition, 2007 award
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 2007 International Wine & Spirit Competition, 2009 award
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΔΡΥΙΝΟ Lors du concours Selections mondiales, Montreal 1998 award image
αρχή της σελίδας