Πιστοποιήσεις
ΔΗΩ Τα σταφύλια μας είναι βιολογικά και το οινοποιείο μας είναι πιστοποιημένο να παράγει κρασιά από βιολογικά σταφύλια. line
ISO Είμαστε πιστοποιημένοι από το 2009 κατά ISO 9001:2000, το οποίο έχει πλέον αναβαθμιστεί σε ISO 9001:2008 από τον φορέα TUV AUSTRIA HELLAS. line
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δείτε το σχετικό αρχείο